The Bristles spelar Ebba (single 2011) (download)

by The Bristles

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      $2 USD  or more

     

1.
03:14
2.

about

Press Release

”THE BRISTLES SPELAR EBBA” – now also on vinyl

The digital single ”The Bristles spelar Ebba” is now also avalaible on vinyl, in both black and blue vinyl. Its released on Hot Stuff.

The record can be bought from Hot Stuff.

The song is both a tribute to Ebba Grön and a fuck off to the right wing government.

- The song and video is a fuck you to the right wing and the people who voted for them, says "Svegis”, the bands guitarist.

- When the politics only benefited a minority, and the right wing still got a majority of the votes so they could remain in power, well, that only means that there are some who have voted against their own best interests, he concludes.

The Bristles are a punk band that existed between 1982-1985. In 2008 the band reformed and has since released a collection of two CD + DVD, a CD single and a full-length album in 2010, "Reflections of the Bourgeois Society", both on LP and CD. The band has also since then been gigging a lot in Sweden and northern Europe.

Line-up:
Svegis – guitar
Puma – voice
Ingemar – bass
Ray – drums

credits

released March 10, 2011

Bokslut över borgarnas första regeringsperiod 2006-2010
Borgarna vann valet 2006. Under perioden genomförde de mycket av vad de hade lovat i valrörelsen. De positiva effekter som utlovats visade sig dock leda till dess motsats. Borgerliga ekonomer har gett regeringen beröm för att ha skött statsfinanserna väl. Detta har dock gjorts på bekostnad av välfärden, och medfört utökade klasskillnader och en ökad utslagning.

Försämrad A-kassa
Borgarna försämrade a-kassan genom att chockhöja avgiften med flera hundra procent, skärpa kraven för att få ersättning och sänka ersättningsnivåerna. Statsinkomst för de höjda avgifterna: 10 miljarder per år.

Konsekvenserna blev att 235 000 lämnade facken 2007-2008, och att 500 000 personer lämnade a-kassan. Majoriteten av dessa var lågavlönade.

Syftet med att låta a-kassor med många arbetslösa betala mer än a-kassor med få arbetslösa var att löneökningar skulle hållas tillbaka i branscher med hög arbetslöshet. Detta blev dock inte utfallet.

Skattesänkningar för de rika
De höjda avgifterna till a-kassan skulle bekosta skattesänkningar, sk jobbskatteavdrag. Kostnad: drygt 70 miljarder. Den fjärdedel av befolkningen med högst inkomster har fått nästan hälften av skattesänkningarna medan den fjärdedel med lägst inkomster endast fått drygt sex procent.

Ökad ojämställdhet
Borgarna införde en jämställdhetsbonus menad att få pappor att stanna mer hemma med barnen. Reformen fick ingen effekt alls. Kostnad: drygt 125 miljoner/år.

Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor ökade 2007-2009. Lönen är även fortsatt lägst i kvinnodominerade branscher.

Ökad arbetslöshet
Syftet med skattesänkningarna och sänkningen av ersättningsnivåerna i a-kassan var att minska antalet arbetslösa. Under åren 2006-2010 ökade dock arbetslösheten från 6,5% till 8,0%.

Ökat utanförskap
Från 2006 till 2009 ökade antalet socialbidragstagare med 8 %. Socialstyrelsens rapport för första kvartalet 2010 pekar på en ytterligare ökning. Kostnad: 12 miljarder 2009.

Försämrad sjukförsäkring
Borgarna försämrade sjukförsäkringen så att ingen får sjukpenning efter 180 dagar. Staten tjänade på detta 22 miljarder.

Försämrad miljöpolitik
Borgarna rev upp resultatet av folkomröstningen om kärnkraft och tillät utbyggnad av kärnkraften.

Borgarna öppnade upp för försäljning av allmänning genom urholkandet av strandskyddet.

Slopad förmögenhetsskatt
Borgarna slopade förmögenhetsskatten 2007. Kostnad: 6,9 miljarder i minskade skatteintäkter 2008.

RUT-avdraget för de rika
Borgarna införde ett skatteavdrag för kostnader för hushållstjänster, sk RUT-avdrag. Kostnad. 2,4 miljarder. En tredjedel av skatteavdragen har gjorts av personer som tjänar 50 000 kronor i månaden eller mer.

ROT-avdraget och korruption
Borgarna införde ett skatteavdrag för kostnader för byggnadsarbete på bostadshus, sk ROT-avdrag. Kostnad: 12,9 miljarder hösten 2010. Skatteverket misstänker omfattande fusk. Ännu har dock inget åtal väckts.

Ökad statlig övervakning
Regeringen införde FRA-lagen som gjorde att statens möjlighet till övervakning ökat betydligt.

Privatiseringar, korruption och höjda priser
Under perioden har det i borgerligt styrda kommuner genomförts privatiseringar i en högre takt än tidigare. Flertalet av dessa har i domstol förklarats olagliga. Exempelvis har skolor sålts ut till underpris. Trots att utförsäljningar förklarats olagliga upphävs inte utförsäljningen. Ansvariga politiker ställs inte heller till svars.

Avregleringar har över lag lett till kraftigt höjda priser.

Borgarnas icke-ursäkter
Men det har ju varit kris! Ja, och borgarna har alltid regerat i kris. 76, 89 och nu. Det bortförklarar inte ens delar av det dåliga resultatet. Borgarnas politik är skattesänkningar för de rika och privatiseringar som gynnar dem samma, och har alltid varit. Borgarna förvärrade alltså krisen, precis som i slutet av 70-talet och i början av 90-talet.

2011 03 10
The Bristles

tags

license

all rights reserved

about

The Bristles Landskrona, Sweden

The Bristles is a raw punk band formed in 1982 from Landskrona, Sweden. The band broke up in 1985. In 2008 reunited. In 2010 the album Reflections Of The Bourgeois Society was out, In 2012 the band’s 2:nd album, Bigger than Punk, was released.
In 2014 the cassette EP "Val"" was out and now the the new album Last Days of Capitalism" is out Oct 23 2015
... more

contact / help

Contact The Bristles

Streaming and
Download help

Track Name: Beväpna er
Beväpna er
Ja, jag, jag hatar hela borgerligheten
ja, jag, jag hatar hela kungahuset
ja, vi, vi ska beväpna oss
ja, vi, vi ska beväpna oss

Ja, jag, jag svär utifrån mitt hjärta
att vi från underklassen ska beväpna oss
ja, vi, vi ska beväpna oss
ja, vi, vi ska beväpna oss

Ja, jag, jag hatar prins Daniel och Victoria
ja, jag, jag hatar Willie Craaford
ja, vi, vi ska beväpna oss
ja, vi, vi ska beväpna oss

Ja, dom tål lite bly i nackarna
ja, dom tål lite bly i nackarna

ja, vi, vi ska beväpna oss
ja, vi, vi ska beväpna oss
ja, vi, vi ska beväpna oss
ja, vi, vi ska beväpna oss

ja, vi, vi ska beväpna oss
ja, vi, vi ska beväpna oss
ja, vi, vi ska beväpna oss
ja, vi, vi ska beväpna oss
ja, vi, vi ska beväpna oss
ja, vi, vi ska beväpna oss
ja, vi, vi ska beväpna oss
ja, vi, vi ska beväpna oss